O nás

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme, prečítajte si ich profesné životopisy.

MUDr. Pavel Staško, PhD., MHA., MPH.
LEKÁR

MUDr. Mária Kubíková, PhD.
LEKÁR

MUDr. Dominika Ujcáková
LEKÁR

MUDr. Matúš Bušovský
LEKÁR

Mgr. Henrieta Veselá
ZDRAVOTNÁ SESTRA

Natália Kopčáková
ZDRAVOTNÁ SESTRA

Bc. Ivana Gal Andrezlyová
ASISTENTKA