Natália Kopčáková, zdravotná sestra

Vzdelanie:

  • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice,
    Odbor:detská sestra/4roky/
  • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice,
    Odbor: diplomovaná operačná setra/2roky, vyššie odborné vzdelanie-špecializácia/

Pracovné skúsenosti:

  • Nemocnica Šaca, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,sestra pri lôžku
  • FNsP Rastislavova 43, Klinika stomatológie a zubnej chirurgie, operačná sestra
  • Poliklinika Procare Košice, Jednodňová zdravotná starostlivosť, operačná sestra /vedúca. sestra/