Chirurgická liečba

Cieľom klasickej operácie odstránenie postihnutej hlavnej povrchovej žily a to prerušením tzv. saféno-femorálnej junkcie, teda bodu kde sa spája povrchová véna saphena magna s hlbokou stehennou žilou. Tento bod sa nachádza v oblasti slabiny. V oblasti členka dochádza k prerušeniu najnižšieho bodu postihnutej žily, v tomto prípade spomínanej véna saphena magna. Prerušenie vény sapheny parva, teda krátkej žily nachádzajúcej sa v oblasti lýtka sa vykonáva v oblasti zákolennej jamy, v mieste kde sa spája s hlbokou zákolennou žilou. Podstatou operácie spočíva v mechanickom odstránení povrchovej žily spojenou s lokálnou venektómiou, teda odstránením povrhcových kolaterálnych varixov. ktoré vstupujú do hlavnej povrchovej žily. Zákork sa vykonáva v celkovej , alebo spinálnej anestéze.

Výhody:

  • úplné odstránenie postihnutej žily
  • dokonalé prerušenie refluxných bodov
  • dokonalý výsledný efekt

Nevýhody:

  • vznik pooperačných hematómov
  • možné zlé hojenie operačných rán
  • dlhšia dobe rekonvalescencie po dobu 4-6 týždňov
  • pooperačné bolesti
  • celková, alebo spinálna anestéza

Cena za výkon: 150 eur / jedna končatina *

*poplatok zahŕňa: výber operatéra, úhradu materiálneho zabezpečenia spojeného s operačným výkonom.