Radiofrekvenčná ablácia

Operácia kŕčových žíl pomocou Rádiofrekvenčnej ablácie

Ide o jednu z najmodernejších metód liečby kŕčových žil, ktorý funguje na princípe termického pôsobenia na vnútornú výstelku žily, čím dôjde k jej uzavretiu. Metóda je minimálne bolestivá, bezproblémovo trvá do hodiny a pacientov  návrat do bežného života je takmer okamžitý. Vykonáva sa zavedením rádiofrekvenčného katétra cez zavádzač do postihnutej žily, v ktorej sa na úseku cca 7 cm vyvinie pracovná teplota na hodnotu 120 stupňov Celzia. Týmto spôsobom dochádza k postupnému segmentálnemu uzatváraniu postihnutej žily.

Výhody:

  • Vykonáva sa v rámci jednodňovej chirurgie
  • Takmer bezbolestný výkon              
  • Veľmi krátka doba rekonvalescencie
  • Okamžitý návrat do bežného života
  • Výkon bez jaziev

Cenu výkonu nájdete v aktuálnom cenníku.