MUDr. Pavel Staško, PhD., MHA., MPH., lekár

Vzdelanie:

  • r. 2009 ukončené štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo
  • r. 2013 ukončené doktorandské štúdium Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore chirurgia (PhD.)
  • r. 2017 ukončené špecializačné štúdium v odbore cievna chirurgia
  • r. 2018 ukončené špecializačné štúdium v odbore manažment zdravotníctva (MHA)

Pracovné skúsenosti:

  • r. 2009 – 2018 Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach – lekár, odborný asistent
  • r. 2013 – 2021 Záchranná služba Košice – lekár
  • r. 2018 – súčasnosť – AdNa s.r.o. – ambulancia cievnej chirurgie – odborný garant, konateľ a lekár

Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných podujatí v odbore cievna chirurgia.

V rokoch 2013 – 2017 pôsobil ako zástupca SR v sekcii mladých cievnych chirurgov vrámci Európskej spoločnosti cievnej chirurgie.