MUDr. Dominika Ujcáková, lekár

Vzdelanie:

  • r. 2010 ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

Pracovné skúsenosti:

  • r. 2021 – súčasnosť AdNa s.r.o., ambulancia cievnej chirurgie, lekár
  • r. 2014 – 2021 lekár vo VúSCH v Košiciach na oddelení rádiológie
  • r. 2010 – 2013 lekár na Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód v Košiciach

Atestácia:

  • v r. 2019 úspešne atestovala v odbore rádiológia

Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných podujatí v oblasti rádiológie.