Mgr. Henrieta Veselá, zdravotná sestra

Vzdelanie:

 • r. 2000 ukončené štúdium na strednej zdravotníckej škole
 • 2011-2015 štúdium na Vysokej škole Sv.Alžbety v Prešove v odbore ošetrovateľstvo
 • r. 2017 – získanie špecializácie v odbore Komunitné ošetrovateľstvo na Prešovskej univerzite – Fakulta zdravotníctva v Prešove

Pracovné skúsenosti:

 • AdNa s.r.o. (súčasnosť) – zdravotná sestra na ambulancií cievnej chirurgie
 • DD-DP zariadenie pre seniorov Bardejov – sestra
 • Pemax-Nefro s.r.o. Bardejov – dialyzačná sestra
 • NsP sv.Jakube n.o. Bardejov
  r.2009 – 2012 sestra záchranár
  r.2012 – 2013 sestra na geriatrickom oddelení
 • Zariadenie pre seniorov Kružlov – vrchná sestra
 • Zariadenie pre seniorov Košice – vrchná sestra a odborný garant pre ošetrovateľstvo
 • ADOS Ela s.r.o. – odborný garant na výkon ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí